Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

  • Wartości niematerialne: 62.406,85
  • Budynki i budowle: 1.224.616,58
  • Sprzęt komputerowy: 167.949,84
  • Sprzęt biurowy: 12.710,30
  • Wyposażenie pracowni: 164.056,73
  • Maszyny i urządzenia: 10.016,43
  • Pozostały sprzęt i wyposażenie: 39.923,97

Stan na 31.12.2015

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-02-2016 - Edycja treści.

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 411