Guziki

Status prawny

Podstawa Prawna

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949)
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 i 949)
  3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189).
  5. Uchwały nr XXXVIII/758/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75.
  6. Uchwały nr LVI/1366/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 na Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75.
  7. Statutu Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi.

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łódź.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-12-2017 - Edycja treści.

20-03-2017 - Edycja treści.

16-02-2016 - Edycja treści.

02-10-2015 - Edycja treści.

13-05-2015 - Edycja treści.

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

01-03-2011 - Edycja treści.

20-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 505