Guziki

Status prawny

Podstawa Prawna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982r. Nr 3, poz. 19, z późn. zm.).
  • Uchwały nr XXXVIII/758/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75.
  • Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi.

Organem prowadzącym szkołę

jest Miasto Łódź.

Organem nadzoru pedagogicznego

jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

20-03-2017 - Edycja treści.

16-02-2016 - Edycja treści.

02-10-2015 - Edycja treści.

13-05-2015 - Edycja treści.

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

01-03-2011 - Edycja treści.

20-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 287