Guziki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi.

Na podstawie:  Statutu Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi;

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (z poz. zm.),

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223), 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015r., poz. 673),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-12-2017 - Edycja treści.

07-12-2017 - Edycja treści.

07-12-2017 - Edycja treści.

16-02-2016 - Edycja treści.

13-05-2015 - Edycja treści.

13-05-2015 - Edycja treści.

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

30-04-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 507