Guziki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi.

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. , nr 83., poz. 562. z późn. zm.), rozdziału X Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi ustala się zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów : Statut Szkoły, rozdział X

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-02-2016 - Edycja treści.

13-05-2015 - Edycja treści.

13-05-2015 - Edycja treści.

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

30-04-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 211