Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw

  1. Sekretariat szkoły przyjmuje podania, skargi, wnioski i pisma interesantów.
  2. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, elektroniczną lub faksem.
  3. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem  Postępowania Administracyjnego.
  4. Sekretariat wykonuje zadania i inne plecenia zlecone przez dyrektora oraz wynikające z działalności statutowej szkoły.
  5. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji, dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny urzędowania sekretariatu:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 (sekretariat - parter)
  • tel/fax: 42 681-13-83
  • e-mail: zspnr22@wp.pl

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-12-2017 - Edycja treści.

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 426