Guziki

Rada Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi i Regulamin Rady Rodziców.

Skład Rady Rodziców

  • Przewodniczący Rady Rodziców – Sylwia Jarmolińska - Dzierzbińska
  • Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców – Konrad Wolszczak
  • Sekretarz Rady Rodziców – Ilona Olek

Konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Pocztowy SA Odział w Łodzi: 69 1320 1449 2670 8733 2000 0001

NIP: 729-25-35-710

E-mail: rr@zsp22.pl

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

20-03-2017 - Edycja treści.

16-02-2016 - Edycja treści.

13-05-2015 - Edycja treści.

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

19-03-2014 - Edycja treści.

01-03-2011 - Edycja treści.

20-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 282