Guziki

Strona główna

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi

dane teleadresowe:

link do strony www: www.zsp-22.pl


NIP: 729-26-50-977

REGON: 1100567985

Konto bankowe: Getin Noble Bank SA 59 1560 0013 2026 0025 2438 0005


Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Na mocy art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że

a) administratorem Państwa danych osobowych jest
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi
Dane kontaktowe:
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych
ul. Przybyszewskiego 73/75; 93-126 Łódź
tel./fax: 42 681 13 81; a-mali: e-mail: kontakt@zssim.elodz.edu.pl

b) Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pod adresem
e-mail: iod@zssim.elodz.edu.pl.
Adres korespondencyjny:
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych, ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75; 93 - 126 Łódź

Uwaga: Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Szkołę, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.

c) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i, w stosownych przypadkach, udzielania odpowiedzi na otrzymaną korespondencję);

d) podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego na podstawie:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.),
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67);

e) Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to: hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów;

f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego;

g) okres przechowywania danych uzależniony jest od charakteru korespondencji:

  • stosownie do przepisów regulujących przedmiot korespondencji;
  • 10 lat korespondencja związana z roszczeniami.

h) przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe, a także prawo do przenoszalności danych;

i) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;

j) podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do procesowania korespondencji w tym realizowanie przedmiotowych spraw; w przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana;

k) Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-01-2019 - Edycja treści.

07-12-2017 - Edycja treści.

20-03-2017 - Edycja treści.

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 7385